Aktualno

LAS Opis projekta

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/OSNOVNI_LOGO_PRP_brez.jpg European Commission